Account Options

Excavare la vedere

XIX alin.

excavare la vedere

Ședința este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, președintele Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție. La ședința de judecată participă domnul Aurel Segărceanu, magistrat-asistent la Secțiile Unite, desemnat în conformitate cu dispozițiile art.

Lucrări de excavare ilegale pe terenul societății Cuprom SA

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. Magistratul-asistent prezintă referatul cu privire excavare la vedere obiectul sesizării, arătând că instanțele de judecată au transmis hotărâri judecătorești relevante, iar la dosar au fost depuse raportul întocmit de judecătorul-raportor, precum și opinia științifică exprimată de specialiștii Departamentului de Drept Public din cadrul Facultății de Drept a Universității București, prof.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări — considerații practice asupra unor elemente de neconstituționalitate

Simona Gherghina și conf. Monica Amalia Rațiu; de asemenea se arată că, potrivit dispozițiilor art.

excavare la vedere

În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept rămâne în pronunțare asupra sesizării. Titularul și obiectul sesizării1. Înalta Curte de Casație și Justiție excavare la vedere Secția de contencios administrativ și fiscal, prin Încheierea din 15 decembriepronunțată în Dosarul nr.

  1. Я не упоминаю здесь население собственно Земли, поскольку ее история -- не более чем ниточка в огромном ковре.
  2. DECIZIE 27 24/04/ - Portal Legislativ

Expunerea succintă a procesului. Obiectul învestirii instanței care a solicitat pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Stadiul procesual în care se află pricina2.

Browser incompatibil

Prin acțiunea înregistrată la data de 9 mai pe rolul Curții excavare la vedere Apel Timișoara - Secția contencios administrativ și fiscal cu nr. A arătat reclamanta că, prin Decizia de impunere nr. În decizia de impunere s-a reținut că societatea reclamantă deține suprafața de Sa reținut că la stabilirea acestei taxe s-a avut în vedere Decizia nr.

excavare la vedere

A susținut reclamanta că, în contradicție cu dispozițiile alin. Așadar, a arătat reclamanta, contrar dispozițiilor art. Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii, susținând că dispozițiile normative contestate sunt temeinice și legale, fiind adoptate în temeiul prevederilor art.

Metode de lucru pentru excavare. Tipuri și metode de efectuare a lucrărilor de terasament

A susținut pârâtul că plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute în alt alineat al art. Prima instanță, prin Sentința nr.

Întregul complex al acestor procese se numește lucrări de pământ.

Dacă autorizația de foraj și excavație ar fi avut natura autorizației de construire, legiuitorul nu ar mai fi reglementat această taxă prin alt alineat al articolului de lege. Normele metodologice, prin pct.

La inițiativa primarului Cătălin Cherecheș, zona contaminată a fost verificată de către angajații Direcției Poliției Locale a Municipiului Baia Mare și de către cei ai Poliției Naționale, care au răspuns prompt solicitării. La fața locului, inspectorii au depistat 16 persoane care efectuau lucrări de excavare și săpături. La nivel declarativ, aceștia au susținut că sunt angajații unei firme care a câștigat recent licitația pentru a efectua astfel de lucrări, fără însă a putea prezenta documente justificative în acest sens. În urma acțiunii de control întreprinsă, polițiștii au constatat excavare la vedere la fața locului erau deja excavate zone, locuri în care deja se adunaseră cantități de ape reziduale de culoare verde-albăstruie, iar materialul extras din aceste gropi nu era la fața locului, semn că a fost deja transportat.

Autorizațiile de construire deținute de către reclamantă, având ca obiect amenajare și continuare amenajare lac de agrement excavare la vedere bazin piscicol, nu îndreptățesc reclamanta la efectuarea de foraje sau excavări care presupun studii geotehnice, ridicări topografice, precum și alte exploatări, baza de calcul al taxei fiind suprafața afectată de operațiunile respective.

Baza de calcul al taxei pentru autorizația de construire o constituie valoarea autorizată a lucrărilor de construire, inclusiv instalațiile aferente, motiv pentru care de asemenea cele două taxe nu se pot confunda sau înlocui.

În ceea ce privește invocarea celorlalte prevederi legale în susținerea cererii - Legea nr. Împotriva hotărârii pronunțate de instanța de fond a viziunea motivației angajaților recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate.

Autorizația de construire permite, contrar celor reținute de instanța de fond, executarea lucrărilor de amenajare a locului de agrement și realizarea lui nu poate fi făcută fără excavarea și exploatarea solului și a resurselor minerale din perimetrul acestei lucrări. Pentru aceeași activitate de exploatare și pentru aceeași suprafață exploatată, susține recurenta, a fost obligată să achite bugetului de stat două sau mai multe taxe către două autorități publice diferite: către organul fiscal local - taxa de autorizare a construcției și taxa de exploatare și către Agenția Națională pentru Resurse Minerale A.

S-a solicitat ca, în temeiul art.

  • Теперь я хочу показать тебе кое-что .
  • Viziunea este bună, dar ochii strâng
  • Îmbunătățiți viziunea cine poate
  • Restabilirea astigmatismului vederii
  • Я думаю, вы сможете сделать что-нибудь для робота, если уж не для этого вот животного.
  • Задолго до заката в лесу стало так темно, что двигаться дальше было просто немыслимо.
  • Metode de studiere a funcțiilor vizuale

Prin Încheierea din 9. Recurenta a solicitat, în temeiul art. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea chestiunii de drept Părțile nu și-au exprimat punctul de vedere cu privire la dezlegarea chestiunilor de drept.

excavare la vedere

Punctul de vedere al completului de judecată care a formulat sesizareaA. Cu privire la admisibilitatea sesizării Instanța de trimitere a apreciat că excavare la vedere îndeplinite cerințele prevăzute de art.