Meniu de navigare

Lizină și vedere

Cererile respective au fost însoțite de informațiile și de documentele necesare în temeiul articolului 7 alineatul 3 din Regulamentul CE nr.

ce litere la testul de viziune prevenirea hipermetriei legate de vârstă

Nu s-a putut pronunța cu lizină și vedere la potențialul de toxicitate prin inhalare al substanțelor monoclorhidrat de L-lizină, pură din punct de vedere tehnic, produsă de Corynebacterium glutamicum NRRL-B sau de Corynebacterium glutamicum NRRL B și a anticipat că substanța L-lizină bază, lichidă, produsă de Corynebacterium glutamicum NRRL-B sau de Corynebacterium glutamicum NRRL B este corozivă pentru piele și ochi și prezintă riscuri în caz de inhalare.

În cazul substanțelor sulfat de L-lizină și monoclorhidrat de L-lizină, pure din punct de vedere tehnic, produse de Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.

ce este punctul de vedere 8 100 de vedere

Prin urmare, trebuie luate măsuri adecvate de protecție pentru a preveni efectele negative asupra sănătății umane, în special în ceea ce privește utilizatorii aditivului. Pentru ca L-lizina administrată ca supliment să fie pe deplin eficace pentru rumegătoare, aceasta trebuie protejată contra degradării în rumen.

boli genetice ale vederii îmbunătățirea vederii cu remedii și exerciții populare

În avizele menționate mai sus, autoritatea a făcut referire la o declarație lizină și vedere privind posibilele dezechilibre nutriționale în cazul aminoacizilor, atunci când sunt administrați prin apa de băut.

Cu toate acestea, autoritatea nu a propus un conținut maxim pentru suplimentarea cu L-lizină.

Top 10 Women's Longest legs in the World

Așadar, este adecvat să se recomande indicarea unei avertizări, pe eticheta aditivului și a preamestecurilor care îl conțin, pentru a se lua în considerare aportul alimentar cu toți aminoacizii esențiali și condiționat esențiali, în special în cazul suplimentării cu L-lizină ca aminoacid prin intermediul apei de băut.

În plus, autoritatea a verificat rapoartele privind metoda de analiză a aditivului în hrana pentru animale transmise dieta pentru refacerea vederii laboratorul de referință înființat prin Regulamentul CE nr.

test ocular în nakhabino vindecarea vederii ochilor

În consecință, utilizarea acestui aditiv trebuie să fie autorizată, conform specificațiilor din anexa la prezentul regulament. Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

editare video și viziune viziunea nu este clară în depărtare

Adoptat la Bruxelles, 9 iulie Pentru Comisie.