Construirea biodiversității

Restabilirea cerințelor de vedere

restabilirea cerințelor de vedere

Despre companie Unitate AZRS de comutare a alimentării Unitatățile de comutare automată a surselor de alimentare sunt dispozitive principale utilizate în vederea asigurării de alimentare cu energie electrică a sistemelor consumatoare. Algoritmii și valorile de referință aplicate au un impact major, printre altele, asupra: Adâncimii golurilor de tensiune, Valorii curenților de auto-pornire și a momentului electromagnetic al motorului pornit.

Valoarea tensiunii reziduale și unghiul de fază dintre aceasta și tensiunea din rețea la momentul repornirii motorului definește valorile curentului de comutare și ale momentului electromagnetic al motorului.

restabilirea cerințelor de vedere

Având în vedere rezistența izolației motoarelor standard se presupune că tensiunea de comutare nu trebuie să depășească valoarea de 1,4 Un, ceea ce în același timp condiționează asigurarea neîncălcării valorilor admisibile ale curentului statorului și momentului electromagnetic a motoarelor tipice. Neîndeplinirea condițiilor menționate duce deseori la avarii serioase de motoare.

Deteriorarea motoarelor și întreruperea alimentării cu energie electrică a sistemelor consumatoare provoacă perturbări pauze ale proceselor tehnologice, iar prin urmare generează serioase pierderi financiare.

Ei au distilat acel deceniu de experiență în principii clare, bazate pe știință, informate de cercetările Grupului internațional de resurse. La eforturile lumii de a restabili și de a regenera natura, acestea adaugă cea mai mare piesă lipsă: Managementul resurselor naturale. Imaginea care apare este o oportunitate unică: pentru ca națiunile bogate în biodiversitate să fie recunoscute pentru valoarea bogăției lor naturale și să fie recompensate pentru menținerea serviciilor ecosistemice și pentru țările cu amprente de resurse mari să investească în gestionarea resurselor naturale globale ca strategie eficientă pentru a reduce presiunea lor indirectă asupra biodiversității și pentru a asigura un viitor durabil din punct de vedere al mediului.

De aceea, sistemele de automatizare trebuie să realizeze comutarea alimentării într-un mod rapid, sigur și fiabil. Comutarea trebuie să fie efectuată într-un mod sincron fără întrerupere sau cu o întrerupere scurtă sau într-un mod cvasi-sincron.

Cum recuperez datele de pe un telefon spart

Dispozitivele de comutare a sursei de alimentare, în afară de anclanșarea automată a rezervei ATS și revenirea automată la sursa principală RTStrebuie să asigure de asemenea, comutarea planificată a sursei PTS și pornirea automată a alimentării ASS. Realizarea automată a PTS asigură o comutare rapidă și fiablă eliminând posibilele întârzieri și erori care apar într-un proces de comutare manual. Unitățile AZRS sunt proiectate pentru celulele electrice de medie și joasă tensiune care alimentează sistemele vitale cu sau fără motoare având un impact esențial asupra proceselor tehnologice.

Aceste unități sunt construite pe bază de controlere dedicate și sunt dotate cu un panou restabilirea cerințelor de vedere pe care se restabilirea cerințelor de vedere un tabel sinoptic cu locația celulei.

restabilirea cerințelor de vedere

Informațiile cu privire la genotip și viziune de tensiune și comutările executate sunt afișate pe un display LCD.

Unitățile azrs efectuează comutări în următoarele cicluri: ATS rapid necesar în celulele care alimentează sistemele cu motoare — sincron fără întrerupere și sincron cu întrerupere scurtă; ATS cvasi-sincron; ATS lent; ATS în toate direcțiile; RTS realizat în mod automat după efectuarea ATS indus de tensiune și restabilirea tensiunii de la sursa principală de alimentare; PTS fără întrerupere; PTS sincron cu întrerupere scurtă; PTS cvasi-sincron; În plus, unitățile azrs asigură: Controlul independent suplimentare al tensiunii Declararea liberă a alimentării principale a celulei Menu.