Ministerul Afacerilor Externe

Vedere asupra străinilor

Conținutul

  Resortisanţii statelor terţe sunt informaţi că, de la 1 iuniepotrivit dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.

  vedere asupra străinilor

  Potențialii titulari au dreptul de a primi certificatele în formatul ales de ei. În contextul situaţiei create de răspândirea, la nivel global, a infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2, precum şi pentru introducerea unor alte măsuri de prevenire şi de combatere a riscurilor inerente pandemiei, pe teritoriul României este declarată și prelungită, succesiv, starea de alertă.

  Este evidenţiat faptul că deţinerea unei vize nu garantează permiterea intrării pe teritoriul României.

  vedere asupra străinilor

  De asemenea, se va avea în vedere că, în eventualitatea în care îmbarcarea către România a titularilor de vize, intrarea în România a titularilor de vize, pentru scopul deplasării, nu este permisă, ori dacă aceştia sunt plasaţi vedere asupra străinilor carantină, taxele de procesare a cererilor de vedere asupra străinilor nu se returnează. Totodată, se va avea în vedere că, în eventualitatea în care, la solicitarea vizelor, cetăţenii străini sau apatrizii supuşi acestei obligaţii nu au posibilitatea de a prezenta dovada mijloacelor de transport — acolo unde este necesar, cererile de vize ale acestora nu vor fi preluate ori, după caz, decizia cu privire la astfel de cereri de vize incomplete va fi luată corespunzător, în considerarea faptului că dosarele în cauză nu sunt conforme cu dispoziţiile legislaţiei în materie.

  Facem apel la înțelegerea dumneavoastră cu privire la această situație excepțională, cu un înalt grad de expunere pentru toţi cetăţenii.

  vedere asupra străinilor

  X art. Atunci când nu sunt aplicabile dispoziţiile legale citate mai sus, în ceea ce privește valabilitatea vizelor eliberate de autorităţile române, care expiră în perioada stării de alertă, situația acestora este reglementată prin art.

  Astfel, se va avea în vedere, în primul rând, că nu este permisă intrarea pe teritoriul României, a străinilor şi apatrizilor titulari de vedere asupra străinilor de intrare în România, care au expirat fără a fi utilizate pentru intrarea în ţară după instituirea stării de urgenţă, din cauza restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale.