Pivotul iranian și lupta împotriva Occidentului

Viziune și luptă corp la corp

Obținerea unui succes total în construirea unei societăți moderat prospere și lupta pentru măreața victorie a socialismului cu specific chinez din noua eră Cuvântare cu ocazia celui de-al XIX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez Xi Jinping Tovarăși!

Cel de-al XIX-lea Congres Național este un congres extrem de important, convocat într-un moment-cheie, în care construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele se află în etapa victoriei totale, iar socialismul cu specific chinez a pășit într-o nouă eră. Tema Congresului este: Să nu ne uităm aspirațiile inițiale, să păstrăm bine în gând misiunea noastră, să ridicăm mărețul stindard al socialismului cu specific chinez, să obținem o victorie totală în construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele, să luptăm pentru marea victorie a socialismului cu specific chinez din noua viziune și luptă corp la corp, să luptăm neobosit pentru împlinirea visului marii renașteri a poporului chinez.

Să nu uităm de aspirațiile noastre originare, doar astfel ne vom putea îndeplini misiunea. Aspirația originară și misiunea Partidului Comunist Chinez este aceea de a dobândi fericirea poporului chinez și renașterea națiunii chineze.

Această aspirație originară și această misiune reprezintă forța motrice care impulsionează Partidul Comunist Chinez să meargă necontenit înainte. Tuturor tovarășilor de partid trebuie să le bată inima la unison cu poporul chinez, trebuie să respire pentru eternitate același aer și să împărtășească aceeași soartă cu poporul, trebuie mereu să facă din aspirația poporului către o viață mai bună țelul propriei lor viziune și luptă corp la corp, să continue să înainteze cu forță și vitejie spre realizarea grandiosului țel al marii renașteri a poporului chinez, cu spiritul alert și o atitudine dârză și combativă.

  • Cele mai dure antrenamente militare, la care și cei mai curajoși cedează | Digi24
  • Este posibil să restabiliți vederea cu orbirea
  • Cele mai dure antrenamente militare, la care și cei mai curajoși cedează | Digi24

În momentul de față, atât în China, cât și în exterior au loc schimbări complexe și profunde. Dezvoltarea Chinei se află încă într-un moment al oportunităților strategice, cu perspective extrem de luminoase, dar în același timp se confruntă și cu provocări extrem de serioase.

Tovarășii de partid trebuie cu orice preț să urce pe culmi înalte pentru a putea privi în depărtare, să fie pregătiți să facă față primejdiilor și în vremurile de siguranță, să aibă curajul de a se angaja în reforme, să aibă curajul de a inova, să nu devină niciodată rigizi și să nu stagneze niciodată. Trebuie să ne unim forțele pentru a călăuzi cetățenii țării aparținând diferitor grupuri etnice pentru a obține victoria totală în construirea unei societăți moderat prospere sub toate aspectele, cât și în lupta pentru obținerea unei mărețe victorii a socialismului cu specific chinez al epocii moderne.

Cum Sa Castigi O Lupta De Strada - 3 Tehnici De Krav Maga

Munca și transformările istorice ale ultimilor cinci ani Cei cinci ani ce s-au scurs de la cel de-al XVIII-lea Congres Național au reprezentat o perioadă cu totul remarcabilă în procesul de dezvoltare a partidului și a țării.

Confruntați cu numeroase schimbări profunde atât pe plan intern, cât și extern, precum intrarea dezvoltării economice a Chinei într-o nouă stare de normalitate, mediul extern dominat de lipsa de vlagă a procesului de redresare economică mondială, frecventele turbulențe și conflicte locale sau agravarea problemelor globale, am urmat cu fermitate principiul de bază al căutării progresului concomitent cu menținerea stabilității, am făcut față dificultăților, am desțelenit noi drumuri și am obținut realizări istorice în domeniul deschiderii, al reformei și al modernizării socialismului.

Vos commentaires

Pentru a pune în faptă ideile celui de-al XVIII-la Congres Național, Comitetul Central al Partidului Comunist Chinez a convocat șapte sesiuni plenare, în care a luat decizii și măsuri cu privire la diverse probleme de importanță majoră privitoare la reforma instituțiilor de stat și transformarea funcțiilor guvernamentale, reforma profundă și totală, promovarea totală a statului de drept, elaborarea celui de-al treisprezecelea Plan Cincinal și respectarea strictă a administrării partidului.

Astfel, pentru cauza partidului și a întregii țări au fost create noi condiții. Am pus cu statornicie și tenacitate în aplicare noile idei despre dezvoltare, am adoptat cu hotărâre o concepție corectă despre dezvoltare, am schimbat metoda de dezvoltare și am ridicat neîncetat calitatea și norma viziunii la vârstnici. Economia a păstrat un ritm de creștere mediu spre înalt, situându-se pe un loc de frunte între principalele țări ale lumii.

Reforma structurală pe partea ofertei a avansat puternic, structura economică viziune și luptă corp la corp optimizat constant, industriile emergente, ca de exemplu economia digitală, au cunoscut o dezvoltare înfloritoare. Construcția de căi ferate de mare viteză, drumuri, poduri, precum și alte elemente de infrastructură, a avansat într-un ritm alert. Modernizarea agriculturii înaintează cu pași siguri, iar capacitatea anuală de producție de cereale a ajuns la de milioane de tone.

A crescut gradul de coordonare a dezvoltării regionale și au fost obținute rezultate remarcabile în realizarea inițiativei Belt and Road, dezvoltarea corelată a regiunii Beijing-Tianjin-Hebei și dezvoltarea regiunii economice a fluviului Yangtze. Datorită marilor eforturi depuse pentru realizarea strategiei de dezvoltare impulsionată de inovare, s-au obținut rezultate bogate în construirea unei țări bazate pe modelul inovației.

O serie de mari realizări științifice și tehnologice precum: stația spațială Tiangong, submersibilul Jiaolong, telescopul sferic cu apertură de cinci sute de metri FAST Tianyan, satelitul de detectare a materiei negre Wukong, satelitul cuantic Mozi și avioane de mari dimensiuni, s-au succedat necontenit.

Construcția viziune și luptă corp la corp insule și recife în Marea Chinei de Sud a continuat să avanseze. Noul sistem al economiei deschise a devenit tot mai robust, iar viziune și luptă corp la corp ceea ce privește comerțul exterior, investițiile externe și rezervele valutare, China își menține poziția de lider mondial. Am făcut pași rapizi și constanți în propulsarea unei reforme profunde și totale, am înlăturat cu hotărâre barierele instituționale din toate domeniile.

Reforma s-a desfășurat cu forță în toate aspectele, a înregistrat progrese în numeroase domenii și a avansat în profunzime. Am depus eforturi pentru a o face mai sistematică, mai comprehensivă și mai bine coordonată și am extins-o și am aprofundat-o pas cu pas.

Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre febră!

Datorită celor peste de măsuri pe care le-am adoptat, s-au obținut evoluții spectaculoase în domenii importante și sectoare-cheie ale reformei și a fost stabilit în linii tabele policromate pentru studiul vederii cadrul principal al reformei din cele mai importante domenii.

Sistemul socialist cu specific chinez a devenit și mai desăvârșit, nivelul sistemului național de guvernanță și al capacității de guvernanță a cunoscut o vădită creștere, în același timp vitalitatea dezvoltării și a inovării au sporit și ele vizibil. Am dezvoltat în mod activ guvernarea democrației socialiste și am propulsat guvernarea bazată în totalitate pe lege.

Am consolidat sistemul bazat pe unitatea organică dintre liderii de partid, cetățenii stăpâni în propria lor țară și statul de drept.

  • Cinci lucruri pe care trebuie să le știi despre febră!
  • Negativ oftalmologie
  • Pivotul iranian și lupta împotriva Occidentului - România Europeană

Sistemele și mecanismele de conducere ale partidului au fost constant îmbunătățite, democrația socialistă s-a dezvoltat constant; democrația din interiorul partidului a devenit mai cuprinzătoare, iar democrația consultativă se află în plină desfășurare.

Frontul patriotic unit și-a consolidat dezvoltarea, iar în domeniul afacerilor etnice și religioase au fost promovate idei novatoare. S-au obținut importante avansuri în legiferarea pe baze științifice, aplicarea strictă a legii, corectitudinea justiției și respectarea legii de către toți cetățenii țării. Statul, guvernarea și societatea bazate pe supremația legii se impulsionează reciproc.

Sistemul statului de drept al socialismului cu specific chinez s-a ameliorat constant, iar ideea unei societăți bazate pe supremația legii a devenit vizibil mai puternică. Programul-pilot de monitorizare a reformei instituționale a obținut rezultate concrete, de asemenea, au fost luate măsuri eficiente pentru reforma sistemului administrativ, reforma sistemului juridic și dezvoltarea unui sistem de control și limitare a exercitării puterii.

A fost consolidată capacitatea de conducere a partidului în domeniul muncii ideologice și a fost propulsată inovarea teoretică a partidului sub toate aspectele.

Poziția călăuzitoare a marxismului în domeniul ideologic a devenit și mai clară. Socialismul cu specific chinez și Visul Chinez au pătruns adânc în inimile oamenilor.

Twitter Pe data de 3 ianuarie generalul iranian Qasem Soleimani a fost omorât de o dronă americană. Deja existau tensiuni între Iran și Statele Unite al Americii iar acest eveniment a afectat în mod negativ relația dintre cele două națiuni, relație care era deja tensionată din cauza unor diferende ideologice.

Valorile centrale ale socialismului și extraordinara cultură tradițională chineză au fost promovate la scară largă. Se desfășoară acțiuni solide și concrete de construire a unei civilizații spirituale de masă. Nivelul serviciilor culturale publice a crescut constant, creația literară și artistică a cunoscut o constantă înflorire, iar afacerile și producția culturală, o puternică dezvoltare. Construirea, administrarea și utilizarea paginilor web se ameliorează constant.

Programele de fitness pentru toți și competițiile sportive s-au dezvoltat extensiv.

Rezultatele și marcatorii etapei 27 din Premier League

Temele majore sunt tot mai răsunătoare, energia pozitivă tot mai viguroasă, încrederea în propria cultură a devenit evidentă, forța blândeții viziune și luptă corp la corp power a culturii chineze și puterea ei de influență au crescut enorm, iar solidaritatea ideologică a partidului și a întregii societății au devenit tot mai puternice. Ideea despre însemnătatea centrală a poporului a fost aplicată în profunzime. Astfel, s-au întreprins o serie de acțiuni în beneficiul cetățenilor, determinând o vizibilă creștere a sentimentului de satisfacție al populației.

În ofensiva împotriva sărăciei s-au obținut progrese decisive. Domeniul educației a înregistrat progrese pe toate fronturile, remarcându-se o deosebită consolidare a învățământului din zonele centrale și rurale ale țării.

Viziune și luptă corp la corp ocupării forței de muncă a înregistrat, de asemenea, o constantă ameliorare, cu o medie anuală de peste 13 milioane de noi locuri de muncă create în zonele urbane. Viteza unde viziunea este corectată veniturilor populației atât în mediul urban, cât și rural a depășit viteza creșterii economice, iar sectorul persoanelor cu venit mediu s-a extins constant.

S-au pus bazele sistemului de asigurări sociale ce acoperă atât mediul urban, cât și pe cel rural, fapt care a condus la o importantă creștere a nivelului sănătății cetățenilor și al serviciilor medicale. S-au obținut, de asemenea, constante avansuri în asigurarea de locuințe la prețuri accesibile. Sistemul de guvernanță socială a fost ameliorat, situația generală a societății se menține stabilă, iar securitatea națională a fost puternic consolidată.

Construirea unei civilizații ecologice a fost viguros propulsată. Atât la nivel de partid, cât și la nivel național am devenit mai conștienți și mai activi în realizarea ideii unei dezvoltări ecologice, fapt care a marcat o clară schimbare în tendința de neglijare a protecției mediului înconjurător.

Construirea sistemului instituțional al civilizației ecologice a fost accelerată, sistemul zonelor funcționale a fost treptat perfecționat, iar dezvoltarea sistemului-pilot al parcurilor naționale, activ promovată.

Economia de resurse în toate planurile a fost în mod eficient impulsionată, determinând o puternică scădere a nivelului consumului de energie.

Marile proiecte de protecție și reabilitare a mediului natural se desfășoară cu succes, iar rata acoperirii forestiere a crescut constant. Guvernanța ecologică a fost puternic consolidată, iar starea viziune minus 4 cum se restabilește, îmbunătățită.

Am asumat o poziție de conducere în cooperarea internațională în domeniul combaterii schimbării climatice și am devenit una dintre importantele țări care conduc, participă și contribuie la construirea civilizației ecologice globale. În vederea înfăptuirii Visului Chinez și a visului întemeierii unei armate puternice, am elaborat o nouă orientare strategică militară, adaptată noilor circumstanțe, și am făcut toate eforturile posibile pentru a propulsa modernizarea apărării naționale și a armatei.

Am convocat întâlnirea politică de lucru a armatei de la Gutian pentru a revigora și a dezvolta tradiția glorioasă și modul superior de acțiune al partidului și al armatei noastre. Ecosistemul politic al Armatei Poporului a fost eficient administrat. În reforma apărării naționale și a armatei s-au obținut avansuri istorice, au fost întemeiate Comisia Militară Centrală, teatrul de comandă responsabil pentru operații de război și serviciile militare responsabile pentru situații noi, fapt care a determinat o remodelare revoluționară a cadrului de organizare și a sistemului de rezistență al Armatei Poporului.

Am consolidat antrenamentul militar pentru situații de război, în același timp am întreprins o serie de acțiuni eficiente în domenii precum protecția drepturilor maritime, combaterea terorismului, misiuni de viziune și luptă corp la corp și luptă corp la corp, menținerea păcii internaționale, serviciile de escortă în Golful Aden, importante misiuni de asistență umanitară etc.

Procesul de dotare cu arme și echipamente militare a fost accelerat, iar în domeniul pregătirii pentru conflicte armate s-au înregistrat progrese notabile.

Armata Poporului a înaintat cu pași fermi pe drumul construirii unei puternice Armate a Poporului cu specific chinez. Am aprofundat astfel relațiile de schimb și cooperare ale celor două regiuni cu restul Chinei și am menținut stabilitatea și prosperitatea lor. Am menținut principiul unei singure Chine și Consensul dinam promovat dezvoltarea relațiilor pașnice dintre cele două țărmuri ale Strâmtorii Taiwan, am consolidat schimburile și cooperarea economică și culturală dintre cele două țărmuri, iar iar între liderii lor a avut loc o întâlnire istorică.

Prin propulsarea diplomației unei mari puteri cu specific chinez și prin realizarea de planuri diplomatice cuprinzătoare, organizate în funcție de numeroase niveluri și aspecte, am reușit să creăm condiții favorabile pentru dezvoltarea Chinei.

Am pledat pentru construirea unei comunități umane cu un destin comun și am promovat evoluția sistemului global de guvernanță. Astfel am sporit impactul, influență și putere de modelare a Chinei la nivel internațional și am adus viziune și luptă corp la corp și importante contribuții la pacea și dezvoltarea lumii.

Am consolidat sub toate aspectele conducerea și structura de partid, am acționat cu hotărâre în viziune și luptă corp la corp schimbării situației administrației slabe și relaxate de partid. I-am impulsionat pe membrii de partid să respecte cu strictețe statutul partidului. Am consolidat conștiința politică, viziunea cadrului general, conștiința problemelor centrale și a alinierii viziune 3 dioptrii aceleași idei.

vitamine pentru vedere la 50 de ani hipermetropie și miopie cum se tratează

Am apărat cu hotărâre autoritatea puterii centrale și conducerea centrală unificată și am promovat o disciplină politică și norme politice stricte și imparțiale, pentru a îndeplini la toate nivelurile sarcinile politice de administrare a partidului. Am îndeplinit noi standarde potrivite noii ere în domeniul calității cadrelor, iar modul de selectare și utilizare a oficialilor a înregistrat o clară ameliorare. S-au înregistrat importante avansuri în reforma structurării instituționale a partidului și o constantă ameliorare a sistemului de reglementare a partidului.

Am scos în prim plan disciplina și am depus eforturi pentru a rezolva problemele cele mai stringente, anume acelea care au incitat reacțiile cele mai tari în rândul maselor populare și care constituie cea mai mare amenințare la adresa bazei administrative a partidului.

Am adoptat o prevedere cu opt articole, prin care am sancționat sever formalismul, birocrația, hedonismul și extravaganța și ne-am opus cu fermitate privilegiilor.

Îmi încordez ochii, mă doare capul tehnica de restaurare a vederii pentru cataractă

Am pledat pentru neexceptarea nici unei zone de la lupta împotriva corupției, acoperirea totală și toleranța zero. Cușca în care este prinsă corupția a devenit din ce în ce mai strânsă, digul împotriva gândurilor corupte este pe cale să fie clădit, avântul zdrobitor al luptei împotriva corupției a început să prindă formă și devine tot mai trainic.

Realizările din ultimii cinci ani au fost complet inovatoare și s-au extins în toate domeniile. Reforma înfăptuită în această perioadă a fost fundamentală și profundă. De cinci ani încoace, partidul nostru și-a asumat misiunea cu un imens curaj politic și cu un puternic simț al responsabilității. În acest fel am lansat o serie de idei, concepte și strategii noi, am adoptat o serie de principii și politici majore și am promovat o serie de lucrări și acțiuni importante.

Am rezolvat numeroase probleme dificile, pe care de multă vreme doream, dar nu reușeam să le rezolvăm; am înfăptuit numeroase chestiuni importante pe care de multă vreme doream, dar nu reușeam, să le înfăptuim și am propulsat astfel cauza partidului și a țării către o reformă viziune și luptă corp la corp.

Această reformă istorică va avea un profund și semnificativ impact asupra dezvoltării cauzei partidului și a țării. În ultimii cinci ani am făcut față cu mult curaj marilor încercări și primejdii cu care s-a confruntat partidul și problemelor stringente din interiorul său. Cu o voință fermă, cu un caracter moral și o atitudine onestă am vegheat la respectarea regulilor, am luptat contra corupției și a faptelor rele și am eliminat pericolele latente serioase.

Drept urmare atmosfera vieții politice din interiorul partidului a fost împrospătată, iar ecosistemul politic al partidului a înregistrat o clară ameliorare.

S-a înregistrat o notabilă creștere a creativității, coeziunii și combativității partidului și o puternică consolidare a solidarității de partid; relațiile partidului cu masele populare au fost, de asemenea, în mod clar ameliorate. În procesul revoluționar al forjării propriei structuri, partidul a devenit și mai puternic și a ajuns să emane o tot mai mare vitalitate, oferind eforturilor de dezvoltare a cauzei partidului și a țării o garanție politică extrem de trainică.

În același timp, trebuie să realizăm cu claritate că munca noastră are încă multe lipsuri și se confruntă cu numeroase provocări și dificultăți. Cele mai importante dintre acestea sunt cele ce urmează. Există unele probleme importante cauzate de dezvoltarea neechilibrată și incompletă și care nu au fost încă rezolvate.

Cele mai dure antrenamente militare, la care și cei mai curajoși cedează

Calitatea și eficiența dezvoltării nu sunt încă la înălțimea așteptată, capacitatea de inovare nu este suficient de puternică. Așteptăm ca nivelul economiei reale să se ridice, iar în domeniul potecției mediului avem sarcini grele de îndeplinit și o cale lungă de mers.

În ceea ce privește traiul populației există încă numeroase slăbiciuni, iar sarcinile ce au rămas de îndeplinit în ofensiva împotriva sărăciei sunt imense și dificile. Decalajul dintre dezvoltarea rurală și urbană și a diferitelor regiuni, precum și a distribuției veniturilor este încă destul de mare. Într-o serie de domenii, printre care ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea, locuințele și îngrijirea bătrânilor, populația se confruntă cu numeroase probleme.

Nivelul de civilitate al societății trebuie încă ridicat, contradicțiile și problemele sociale sunt stratificate și întrețesute.

vederea afectează capul cum să opriți tratamentul pentru pierderea vederii

Sarcina de a garanta statul de drept este în continuare extrem de grea, iar sistemul și capacitatea de guvernanță trebuie, de asemenea, întărite. Lupta ideologică este în continuare complicată, iar securitatea națională se confruntă cu noi situații.

Trebuie făcute avansuri în aplicarea unor planuri de reformă și a unor măsuri și politici majore. În procesul de construire a partidului există încă numeroase verigi slabe.