Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Bistrita Nasaud

Viziune la 19. Misiune, viziune, obiective

Conținutul

  Colegiul Curții este format din câte un membru din fiecare stat membru și beneficiază de sprijinul adus de personalul instituției, în număr de aproximativ de angajați proveniți din toate statele membre ale UE. Activitatea noastră se bazează pe valorile descrise mai jos.

  viziune la 19

  Independență Ne desfășurăm activitatea liber de orice influențe care ne-ar putea compromite raționamentul profesional sau care ar putea fi considerate de natură să ne compromită viziune la 19 profesional.

  Transparență Ne facem cunoscute constatările prin intermediul unor rapoarte clare, complete și accesibile, publicate în toate limbile UE, cu respectarea cerințelor în materie de confidențialitate și de protecție a datelor.

  viziune la 19

  Profesionalism În conformitate cu standardele internaționale de audit, dobândim, dezvoltăm și menținem cele mai înalte niveluri de cunoștințe, expertiză și competențe, în ceea ce privește atât profesia de auditor public, cât și gestiunea financiară și gestiunea politicilor UE. Misiune Prin activități de audit independente, profesioniste și cu impact, evaluăm economicitatea, eficacitatea, eficiența, legalitatea și regularitatea acțiunilor UE cu scopul de a îmbunătăți răspunderea de gestiune, transparența și gestiunea financiară, consolidând astfel încrederea cetățenilor și răspunzând în mod eficace la provocările actuale și viitoare cu care UE se confruntă sau se va confrunta.

  Viziune Ne propunem să fim un lider în profesia de auditor public și să contribuim la o Uniune Europeană mai rezilientă și viziune la 19 sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.

  viziune la 19