Account Options

Viziunea porților. Metoda porților viziune

Conținutul

  Şcoala Gimnazială Nr. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonom şi creativ,în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului viziunea porților.

  mâncare și miopie ascariază și viziune

  Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente. Dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi viziunea porților în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare viziunea porților respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia.

  viziune care înseamnă 60 organe ale structurii vederii a analizorului vizual

  Elaborăm strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive. Dezvoltarea sistemului prin capacitatea şcolilor de a răspunde ritmului schimbării sociale, dar şi de a promova reforma, viziunea porților practicarea unui model managerial realist, informaţional.

  Se va baza şi va sprijini: competenţele de manageriat instituţionalizat în reţea, promovarea şi stimularea competenţelor necesare în rezolvarea problemelor, în promovarea schimbării.

  cum să creezi o viziune interioară ce este viziunea dublă

  Copyright © Scoala Gimnaziala Nr.